Seesami kahjukäsitlusosakonna juhi Ly Jõhviku sõnul oli Seesami 2016. aasta jooksul hüvitatud pagasikindlustuste keskmine hüvitis 255 €. Suurim väljamaksesumma puudutas varastatud pagasi hüvitamist summas 2154 € ja väikseim makstud hüvitis oli 3 €, mis pagasi hilinemise tõttu sukapükste soetamisele kulus.
Et pagasikindlustusest ikka kasu oleks ning ootamatu juhtum rahakotti suurt auku ei jätaks, jagab kindlustaja kavalaid nippe nii lepingu sõlmimiseks, kohvri pakkimiseks kui ka õnnetuse korral tegutsemiseks.

Hüvitisliimidi valikul lähtu pagasi väärtusest

Kindlustussumma valikul tuleb lähtuda kogu pagasi väärtusest, mis lisaks kohvris sisalduvatele riietele, jalanõudele, hügieenitarvetele ja tehnikale peaks sisaldama kohvri või koti maksumust.

Kindlusta iga pagas

Iga reisija pagas on tarvis eraldi kindlustada, ka lapse oma. Kindluse mõttes loe lepingutingimusi või konsulteeri kindlustusspetsialistiga.

Loe kindlustustingimused korralikult läbi

Iga kindlustusselts lähtub kahju hüvitamisel konkreetsetest kindlustustingimustest, mispärast on eriti oluline need süvenenult läbi lugeda. Tähelepanu peaks pöörama kindlasti ka nimekirjale, kus on toodud esemed, mille kahjustumist kindlustusselts ei hüvita.

Hoia kallid tehnikavidinad lähedal

Et ennetavalt kõige hullem ära hoida, ei tohiks foto- ja videotehnikat, telefoni, arvutit, tahvelarvutit ja nende lisaseadmeid ning isikut tõendavaid dokumente üldisesse pagasiruumi anda. Hoia need enda valvsa pilgu all ja kanna alati käsipagasis.

Kogu tõendeid

Pagasi kahjustumise korral tuleb teha ja saata kindlustusele fotod kahjustunud esemest, kus on näha kahjustuse ulatus, eseme suurus, soetamisfirma ja selle tuvastamiseks muud olulised detailid. Kahjustunud hinnalised esemed tuleb alles hoida seni, kuni kindlustus on kahju suuruse kindlaks teinud. Lennureisil kaduma läinud pagasi kohta tuleb aga avaldus esitada lennufirmale ning samuti kõik tõendamiseks vajalikud dokumendid alles hoida.

Vargus nõuab politsei sekkumist

Kui pagas peaks pikanäpumeeste valdusesse juhtuma, tuleb viivitamatult pöörduda kohaliku politsei poole ja teha avaldus. Kõik saadud dokumendid tuleb kindlasti alles hoida ning hiljem kindlustusseltsile esitada.

Pildista pagasit

Kui pagas ongi reisi käigus kaduma läinud, varastatud või kahjustada saanud, siis tuleb kliendil esitada kindlustusseltsile nimekiri seal olnud esemetest ja võimalusel ka ostudokumendid. Vastavate dokumentide puudumisel kehtivad kindlustusseltsi tingimustes toodud hüvituslimiidid.
Ettevaatusabinõude hulka võiks kindlasti kuuluda reisikoti sisu pildile jäädvustamine, mis on suureks abiks, kui pagas peaks kaduma näiteks lennul või kui reisil olles on ostetud asjade eest makstud sularahas.